Μπες στην ομάδα μας!

Τελευταία ενημέρωση: 31 Ιανουαρίου 2018

 

Σεβόμενοι βαθιά το ανθρώπινο δυναμικό που πλαισιώνει την εταιρεία μας, υποστηρίζουμε και ενθαρρύνουμε τη διαφορετικότητα. Η Clio Muse ΙΚΕ δεσμεύεται να εφαρμόζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής, φύλου, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου ή θρησκείας.

 

Εάν μπορείς να συνεισφέρεις στην αποστολή μας στείλε μας στο careers@cliomuseapp.com. Το ταλέντο και η δημιουργικότητα είναι ευπρόσδεκτα στην εταιρεία μας και θα χαρούμε να σε γνωρίσουμε είτε υπάρχουν ανοιχτές θέσεις εργασίας, είτε όχι.

ILLUSTRATOR - PRODUCTION ARTIST | OPEN

Position Title: Illustrator – Production Artist

Reports to: Head of Content

 

Basic Job Description:

We’re looking for a talented artist that will give life to our digital tours through his / her original illustrations.

 

Your role

You will cooperate with our content dept. and authors on a daily basis! You will follow every digital tour from birth and you will be responsible for its illustration and promotional material. You will need to use the research conclusions for every tour and follow our authors’ advice in order to get inspired and create amazing illustrations!

 

To hold this position you will need to create high quality designs and illustrations combining your powerful creative and technical skills. You will need enough patience to study the research results and specs from our authors. You will need to pay attention to detail, so that you always create high quality illustrations that satisfy each tour’s special needs and combine modern illustration with historical compliance. We strive to host different tours! Each tour must have a character of its own and must be treated with special care!

 

Responsibilities:

 • Communicate with tours authors to specify design requirements for each tour
 • Prepare rough drafts according to requirements
 • Combine hand-drawing and painting with digital media to create complete illustrations
 • Follow up with tour authors to ensure they are excited with your designs!
 • Meet deadlines to ensure tours are published on time
 • Administer printing preparations and procedure
 • Ensure printing material and all deliverables are pixel perfect.
 • Refine designs with illustration software
 • Ensure that printed illustrations meet quality and color standards
 • Use various colors, graphics and effects to better visualize each concept
 • Format images using computer-aided design (CAD) software
 • Apply isometric techniques to add perspective to complex shapes
 • Brainstorm with the design team to come up with new ideas, patterns and styles
 • Stay up-to-date with new design techniques and software

 

Must have

To take this job you will need

 1. Proven work experience as an Illustrator, Graphic Designer or similar role
 2. Demonstrable portfolio of completed illustrations
 3. Hands-on experience with computer-aided design (CAD) software
 4. Solid knowledge of image editing and digital sketching software, like Photoshop, Indesign and Adobe Illustrator
 5. Drawing skills with an attention to detail (both by hand and digital pen)
 6. Strong aesthetic and conceptual skills
 7. Ability to collaborate and meet deadlines

 

Why apply for this job:

 • You love dressing up our tours!
 • You are intrigued to discover each tour’s facts and character.
 • You are thrilled to create unique designs and illustrations for each tour.
 • You enjoy the flexibility of a small company, where you can have high-impact and be rewarded for it.
 • You are looking for a solid career path. We need motivated people that will turn our start up into a global success.

B2B SALES REPRESENTATIVE | OPEN

Position Title: B2B Sales Representative

Reports to: CCO

 

Basic Job Description:

The Sales representative will work with customers in the Tourism industry (in Greece and abroad) to find what they want, create solutions and ensure a smooth sales process. He/she will work to find new sales leads, through business directories, client referrals, etc. He/she will often focus on inside sales, which typically involves “cold calling” for new clients while in an office setting, or outside sales, which involves visiting clients in the field with new or existing clients. He/she will have a combination of inside / outside sales job that will also include travel to destinations the company aims to expand.

 

Job Skills and Requirements:

 • Customer Service Skills: The customer is always right. You will need to be able speak in a friendly and clear way to customers and potential customers, listening to their needs and helping communicate options for them.
 • Communication Skills: You will need to speak to customers about a product’s different features, and answer any questions they might have.
 • Flexibility: You might have to work outside business hours with the appropriate reimbursement.
 • Persistence: Not every customer is going to be a sale. Being able to bounce back if you lose a sale and most importantly learn from this is crucial for this job.
 • Motivation to grow: Our company keeps growing rapidly, creating new positions and hierarchy. We are looking for people who aim high and want to bring high-impact results.
 • Proficiency in English: Communication in the tourism industry requires excellent use of the English language.

 

Nice to have:

Experience in CRM and task management platforms

Knowledge of extra foreign languages. Preferably: Italian, Spanish, French, German.

 

Experience:

2 year + experience in B2B sales in the tourism industry

The sales representative must have worked in sales for the tourism industry. Experience in sales for tours and activities to Travel Agents / Tour Operators / Wholesalers / Online Travel Agencies / MICE will be preferred.

 

Why apply for this job:

 • You love selling to the tour industry.
 • You like travelling on company’s budget to meet clients!
 • You enjoy the flexibility of a small company, where you can have high-impact and be rewarded for it.
 • A solid career path. We need motivated people that will turn our start up into a global success.

MARKETING EXECUTIVE | OPEN

Position Title: Marketing Executive

Reports to: CCO

 

Basic Job Description:

We are looking for a talented Marketing Executive to undertake marketing projects for the benefit of our company. You will organize creative campaigns and promotional events that can make a difference for our company’s success according to trends and customer requirements.

 

The ideal candidate will be passionate for the “art” of marketing and will have an abundance of ideas for building efficient strategies. He/she must bring forth a strong arsenal of techniques and methods to promote our products, services and public image.

 

The goal is to reach out to the culture & tourism market and cultivate the customer’s interest (whether it’s a business customer or a user) in our products and services in ways that strengthen our reputation and facilitate our continuous growth.

 

Responsibilities:

 • Conceive and develop efficient and intuitive marketing strategies.
 • Organize and oversee advertising/communication campaigns (social media, TV etc.), exhibitions and promotional events.
 • Conduct market research and analysis to evaluate trends, brand awareness and competition ventures.
 • Initiate and control surveys to assess customer requirements and dedication.
 • Write copy for diverse marketing distributions (brochures, press releases, website material, newsletters etc.).
 • Maintain relationships with media vendors and publishers to ensure collaboration in promotional activities.
 • Monitor progress of campaigns using various metrics and submit reports of performance.
 • Coordinate with other departments.
 • Collaborate with managers in preparing budgets and monitoring expenses.

 

Requirements:

 • Proven 2 years+ experience as marketing executive or similar role preferably in the tourism industry
 • Thorough understanding of marketing elements (including traditional and digital marketing such as SEO/Social media etc.), market research methods, data analysis and statistics methods.
 • Thorough knowledge of strategic planning principles and marketing best practices
 • Solid computer skills, including MS Office, marketing software (Adobe Creative Suite & CRM) and applications (Web analytics, Google Adwords etc.)
 • Experience with SEO/SEM campaigns
 • Excellent communication and presentation skills
 • Strong organizational and time-management abilities
 • Creativity and commercial awareness
 • BSc/BA in marketing, business administration or relevant discipline
 • Proficiency in English

 

 

Why apply for this job:

 • You love re-using magnificent content from our published tours in your marketing strategy.
 • You absolutely adore increasing our ticket sales through your marketing campaigns!
 • You enjoy the flexibility of a small company, where you can have high-impact and be rewarded for it.
 • A solid career path. We need motivated people that will turn our start up into a global success.

Historian - Content Creator | CLOSED

Position Title: Historian – Content Creator

Reports to: CEO

 

Basic Job Description:

Research, analyze, record, interpret the past as recorded in sources, such as government and  institutional records, newspapers and other periodicals, photographs, interviews, films, and unpublished manuscripts, such as personal diaries and letters. Then transform all information into themed cultural tours according to the storytelling methodology created by Clio Muse PC.

 

Job Duties and Tasks:

 • Organize data, and analyze and interpret its authenticity and relative significance.
 • Gather historical data from sources such as archives, court records, diaries, news files, and photographs, as well as collect data sources such as books, pamphlets, and periodicals.
 • Trace historical development in a particular field, such as social, cultural, political, or diplomatic history.
 • Conduct historical research as a basis for the identification, conservation, and reconstruction of historic places and materials.
 • Conduct research in colleges, universities, museums, and other research agencies and schools.
 • Conduct historical research, and publish or present findings and theories.
 • Prepare publications and exhibits, or review those prepared by others in order to ensure their historical accuracy.
 • Research the history of a particular area, city, country or region, or of a specific time period.
 • Determine which topics to research, or pursue research topics specified by clients or employers.
 • Research and prepare manuscripts in support of public programming and the development of exhibits at historic sites, museums, libraries, and archives.
 • Organize information for publication and for other means of dissemination, such as use in scientific magazines, cultural media (electronic and printed).
 • Organize information into different themed scenarios to create different themed cultural tours
 • Create cultural tours according to the storytelling methodology of Clio Muse PC.
 • Curate cultural tours created by other Content Providers of Clio Muse PC, according to the storytelling methodology of Clio Muse PC
 • Advise or consult with individuals and institutions regarding issues such as the historical authenticity of materials or the customs of a specific historical period.
 • Translate or request translation of reference materials.
 • Collect detailed information on individuals for use in biographies.
 • Interview people in order to gather information about historical events, and to record oral histories.
 • Recommend actions related to historical art, such as which items to add to a collection, which items to display in an exhibit and which sights to include in a digital tour.
 • Coordinate activities of workers engaged in cataloging and filing materials.
 • Edit historical society publications.
 • Translate from Greek to English and from English to Greek.

International Sales Executive | CLOSED

Position Title: International Sales Executive

Reports to: CCO

 

Basic Job Description:

Identifies market opportunities, creates and maintains relationships with customers by focusing on matching customers’ needs with the Clio Muse PC’s services, aligns with the Clio Muse PC’s expansion goals and contributes to the knowledge of the culture and tourism market.  

 

Job Duties and Tasks:

 • Identifies business opportunities by identifying prospects and evaluating their position in the industry; researching and analyzing sales options.
 • Locates or proposes potential business deals by contacting potential partners; discovering and exploring opportunities.
 • Sells services by establishing contact and developing relationships with prospects; recommending solutions.
 • Maintains relationships with clients by providing support, information, and guidance; researching and recommending new opportunities; recommending profit and service improvements.
 • Identifies service packages improvements or new services by remaining current on industry trends, market activities, and competitors.
 • Prepares reports by collecting, analyzing, and summarizing information.
 • Maintains quality service by establishing and enforcing organization standards.
 • Maintains professional and technical knowledge by attending educational workshops; reviewing professional publications; establishing personal networks; benchmarking state-of-the-art practices; participating in professional societies.
 • Contributes to team effort by accomplishing related results as needed.
 • Focuses on international markets that can add value in terms of market size, revenue generation potential and target audience fit

 

Required Skills and Qualifications:

Presentation Skills, Client Relationships, Emphasizing Excellence, Energy Level, Negotiation, Prospecting Skills, Meeting Sales Goals, Creativity, Sales Planning, Independence, Motivation for Sales, Multilingual, Knowledge of the Culture and Tourism market

Operations Assistant | CLOSED

Position Title: Operations Assistant

Reports to: CCO

 

Basic Job Description:

Performs administrative duties and clerical functions in order to help with streamline on the day-to-day business operations of Clio Muse PC. Also performs reconciliation and customer service duties, organizes customer contacts, market data and administration files. Performs first level customer service, market research and marketing activities. Among reconciliation functions, he/she may do record keeping.

 

Job Duties and Tasks:

 • Performing administrative duties
 • Organizing customer contacts and market data
 • Couriering important files
 • Providing innovative ideas
 • Managing records of company policies and procedures
 • Coordinating company meeting, events and sessions with other department assistants
 • Creating presentations, documents, files, spreadsheets and databases
 • Managing Social Media
 • Sending newsletters
 • Implementing customer service activities
 • Perform first level market research for customers and suppliers in the Culture and Tourism market

 

Required Skills and Qualifications:

Office Experience – General, Scheduling, Documentation Skills, Meeting Planning, Verbal Communication, Written Communication, Dependability, Attention to Detail, Administrative Writing Skills, Multitasking, Social Media management

Junior Software Engineer | CLOSED

Position Title: Junior Software Engineer

Reports to: CTO

 

Basic Job Description:

Implements and maintains new and existing features of our digital infrastructure (backend & app). Documents software deliverables using agreed upon standards and tools. Participates in sizing and estimation activities. Assists with feature plan implementation.

 

Must have skills:

 • Ability to transform business needs into technical requirements
 • At least 1 year of web development with a MVC framework
 • At least 1 year of web development with Javascript or Javascript frameworks
 • Solid knowledge of the PHP programming language
 • Object oriented design and design principles
 • Knowledge of design patterns and test driven development
 • Ability to convert mock ups to pixel perfect web pages using HTML and CSS
 • Database design and implementation
 • Basic Linux administration

 

Nice to have:

 • Experience to Scrum/Kanban methodology
 • Laravel framework
 • Experience with Javascript frameworks

 

Why apply for this job:

 • You prefer working on a small agile team
 • A Laracasts account
 • MSDN subscription and 140$ per month for your personal cloud projects
 • A solid career path. We need motivated people that will turn our start up into a global success. 

Επικοινωνήσε μαζί μας
Εάν θέλεις να δημιουργήσεις το δικό σου tour ή να στείλεις τη γνώμη και τις ιδέες σου μη διστάσεις. Βοήθησέ μας να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας ακόμη περισσότερο.

Need help with your PROMO CODE? Call TICKET SUPPORT at +30 2108733099 :)
Ticket Support
TICKET SUPPORT: call +30 2108733099
Ticket Support